[ΕΓΕΡΣΙΣ2] Ένταξη έργων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΣΠΑ

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ενέταξε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σειρά από έργα των οποίων η ολοκλήρωση θα συμβάλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος προς τους ασφαλισμένους και τις επιχειρήσεις.

Τα ενταγμένα και υπό ένταξη έργα, συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 14.738.043,38, στοχεύουν μεταξύ άλλων:

- στον εκσυγχρονισμό...
του μηχανισμού είσπραξης των τρεχουσών εισφορών

- στην εντατικοποίηση των μέτρων κατά της εισφοροδιαφυγής

- στην ενδυνάμωση των διοικητικών και τεχνολογιών υποδομών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

- στη μετεξέλιξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε έναν εθνικό οργανισμό συντάξεων.

Τα ενταγμένα (1-3) και υπό ένταξη έργα (4-5) είναι τα ακόλουθα:

1. Επιχειρησιακός σχεδιασμός και πληροφοριακό σύστημα κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ)

2. Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

3. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας

4. Έκδοση σύνταξης σε μία μέρα

5. Διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, του λογισμικό και των υποδομών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξασφάλιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Επιπροσθέτως, στο στάδιο αξιολόγησης προς ένταξη βρίσκονται οι ακόλουθες δράσεις:

6. Οργανωτική αναδιάρθρωση και λειτουργικός σχεδιασμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ανάπτυξη συστήματος διοικητικής πληροφόρησης

7. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

8. Εμπλουτισμός και επικαιροποίηση του μητρώου άμεσα ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συμπλήρωσή του με στοιχεία έμμεσων μελών.


--
Ανάρτηση Από τον/την ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ στο ΕΓΕΡΣΙΣ2 τη 6/28/2012 09:00:00 πμ