[ΕΓΕΡΣΙΣ2] Τη Δευτέρα η καταβολή προνοιακών επιδομάτων στο Ηράκλειο

Από το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώθηκε ότι η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, που έχουν ταυτοποιηθεί στο πρόγραμμα ΟΠΣΝΑ του Υπουργείου Υγείας, για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2012 θα γίνει τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 πλην των δικαιούχων του επιδόματος Παιδικής Προστασίας και των δικαιούχων που δεν έχουν...
ταυτοποιηθεί.

Το σύνολο της πίστωσης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (2.856.833,87).


--
Ανάρτηση Από τον/την ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ στο ΕΓΕΡΣΙΣ2 τη 6/23/2012 02:30:00 πμ