[ΕΓΕΡΣΙΣ2] Επιπλέον άδεια σε όποιον αρρωστήσει μέσα στην κανονική άδεια

Όσοι εργαζόμενοι αρρωστήσουν μέσα στο διάστημα της κανονικής άδειας μετ' αποδοχών μπορούν να διεκδικήσουν το διάστημα της ασθένειας ως κανονική άδεια αργότερα. Τουλάχιστον αυτό αποφάσισε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισχύει για όλη την Ε. Ε. Σύμφωνα με...το Δικαστήριο, ο εργαζόμενος που τελεί «σε κατάσταση ανικανότητας προς εργασία πριν από την έναρξη της περιόδου ετήσιας άδειας, δικαιούται να λάβει την εν λόγω άδεια σε περίοδο άλλη από αυτή που συμπίπτει µε...
την περίοδο της αναρρωτικής άδειας».

Έτσι, «ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει µμεταγενέστερα την ετήσια άδειά του µετ' αποδοχών η οποία συμπίπτει µε περίοδο αναρρωτικής άδειας τούτο δε, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής επελεύσεως της ανικανότητας προς εργασία».


--
Ανάρτηση Από τον/την ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ στο ΕΓΕΡΣΙΣ2 τη 6/22/2012 04:00:00 πμ