[ΕΓΕΡΣΙΣ2] Αχαΐα: 1.253 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο νομό

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), υλοποιεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την πράξη:

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω...
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Αχαίας».

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 16/7/2012 μέχρι 25/7/2012. Περισσότερες πληροφορίες στο inegsee.gr.


--
Ανάρτηση Από τον/την ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ στο ΕΓΕΡΣΙΣ2 τη 7/21/2012 10:13:00 μμ