[ΕΓΕΡΣΙΣ2] ΣτΕ: Απόφαση για προσλήψεις στο Δημόσιο - Oρίζονται τρεις περιπτώσεις

Τη συγκατάθεσή της στις προσλήψεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου υπό αυστηρές προϋποθέσεις έδωσε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά την υποβολή σχετικού προεδρικού διατάγματος του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΣτΕ, το Σύνταγμα επιτρέπει σε τρείς μόνο περιπτώσεις να προσλαμβάνονται σε οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα συμβασιούχοι για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.
Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι σε κάθε περίπτωση να έχει εκδοθεί νόμος που θα καθορίζει με σαφήνεια...
τη χρονική διάρκεια των συμβάσεων. Επίσης, απαραίτητη είναι η παντελής απαγόρευση μονιμοποίησης των συμβασιούχων ή η μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

Οι τρείς περιπτώσεις που επιτρέπει το Σύνταγμα είναι:

-Συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων καιεπειγουσών αναγκών και μόνον, για μη νομοθετημένες οργανικές θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι για την σύναψή των εν λόγω συμβάσεων έχει εκδοθεί νόμος που καθορίζει με σαφήνεια τη διάρκειά τους.

-Συμβάσεις είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου για την κάλυψη είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών είτε παγίων και διαρκών αναγκών, υπό την προϋπόθεση όμως ότι: α)
οι προσληφθέντες καταλαμβάνουν νομοθετημένες οργανικές θέσεις, β)ότι ανήκουν είτε στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό είτε στο τεχνικό-βοηθητικό προσωπικό.

-Συμβάσεις ορισμένου χρόνου (και μόνον) για την κάλυψη νομοθετημένων οργανικών θέσεων με πρόσωπα που δεν ανήκουν στο ειδικό επιστημονικό ή στο τεχνικό-βοηθητικό προσωπικό, υπό την προϋπόθεση όμως ότι για την σύναψή των εν λόγω συμβάσεων έχει εκδοθεί σχετικός νόμος για τη διάρκειά τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην τρίτη αυτή περίπτωση οι Σύμβουλοι Επικρατείας επικαλούνται τα όσα είπε στη Βουλή για τις συμβάσεις αυτές, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Βενιζέλος : «Διευκρινίζω στα πρακτικά ότι όταν λέμε σύμβαση ορισμένου χρόνου εννοούμε την κλασική σύμβαση ορισμένου χρόνου, δηλαδή σύντομο χρόνο, για να μη βρεθεί ποτέ στο μέλλον κάποιος, ο οποίος θα θελήσει να καταστρατηγήσει τη διάταξη αυτή. Για φανταστείτε, κύριοι συνάδελφοι, συμβάσεις ορισμένου χρόνου τριακονταπενταετούς διάρκειας».--
Ανάρτηση Από τον/την ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ στο ΕΓΕΡΣΙΣ2 τη 7/30/2012 09:50:00 μμ