[Greek Alert] Η δράση του Γεωργίου Ζάρα


Ένα ιπποτικό παλληκάρι,έγινε Ανθυπομοίραρχος απο τα μεγάλα κατορθώματα του στην Πελοπόννησο και απο τους ηρωικούς και σκληρούς αγώνες του που διεξήγαγε νικηφόρους κατα των ενόπλων κομμουνιστικών δυνάμεων του Μωρηά
Μετά την συντριβή του ενόπλου κομμουνιστικού κινήματος στην Πελοπόννησο ο λαός της Μεσσηνίας τον ετίμησε με το βουλευτικό αξίωμα
Ήτο πάντοτε ακαταπόνητος ο νεαρός αξιωματικός της Χωροφυλακής Ζάρας,ηγωνίζετο με το ηρωικό απόσπασμα του καταπολεμών νυχθημερόν τας ενόπλους κομμουνιστικάς δυνάμεις,γνωρίζων να καθοδηγή και να κατευθύνη το απόσπασμα του,ανήρχετο και κατήρχετο τα βουνά της Πελοποννήσου και είχε γίνει το φόβητρο των ενόπλων κομμουνιστών
Αντιμετώπισε πολλάς φοράς νικηφόρως πολυάριθμους εχθρούς,στην Ζαχαρώ,στο Διαβολίτσι,στις Ράχες της Γορτυνίας,στο Μπούζι και αλλαχού.Το ηρωικό απόσπασμα του,συγκροτημένο απο διαλεκτούς άνδρες είχε καταστή το φόβητρον των κομμουνιστικών ενόπλων δυνάμεων Πελοποννήσου.
Ο Ζάρας έγινε θρύλος,τα καταρθώματα του πράγματι υπήρξαν πράγματι μεγάλα και ηρωικά και οι αγώνες του κατα των ενόπλων κομμουνιστών ανεγνωρίσθησαν απο όλους τους Έλληνας,η δε 4η Αναθεωρητική βουλή των Ελλήνων σε συνεδρίασι της ησχολήθη επι μακρόν με τα ηρωικά κατορθώματα του Ζάρα
Γεννήθηκε στον Λογγό,μικρό χωριό της Επαρχίας Ολυμπίας,κατα το έτος 1915,απόφοιτος Γυμνασίου.
Στον Ελληνοιταλικό πόλεμο στην Αλβανία,υπηρέτησε ως επιλοχίας και διεκρίθη στας μάχας που έλαβε μέρος.Μετά την κατάρρευσιν του μετώπου,βγήκε απο τους πρώτους στα βουνά της Ολυμπίας και επλαισίωσε τας εθνικιστικάς ανταρτικάς ομάδας Καραχάλιου-Θεοχαρόπουλου.
Μαζί με τους άλλους συναδέλφους του στα βουνά της Ολυμπίας ηγωνίσθη εναντίον του εαμικού κινήματος,αντιληφθείς αμέσως τας κομμουνιστικάς και αντεθνικάς προθέσεις της οργανώσεως ΕΑΜ
Μετά απο την διάλυσιν των εθνικών ομάδων Ολυμπίας,συνελήφθη απο τους εαμίτας και ωδηγήθη μαζί με άλλους στον τόπο του Γολγοθά,δια αιφνιδίας όμως κινήσεως του κατώρθωσε να ριφθή εις παρακείμεον βάραθρον και να γλιτώσει απο τους όνυχας του εκτελεστικούς αποσπάσματος.Εκρύβη όπισθεν του μικρού καταρράκτου ύδατος και παρα τας επιμόνους έρευνας των φρουρών των μελλοθανάτων δεν ανευρέθη
Πειθαρχικός πάντοτε στους ανωτέρους του,σεμνός καθ' όλα,αγνό και τίμιο Ελληνόπουλο προχωρούσε πάντοτε εμπρός με θάρρος απράμιλλο,ουδέποτε παρασύρετο απο σιτγμιαίους ενθουσιασμούς,εστάθμιζε πάντοτε ψυχραίμως την κατάστασι και πάντοτε αντιμετώπιζε τους κινδύνους με σατανικήν μεθοδικότηταν,εγνώριζε να διευθύνη το απόσπασμα του,ουδέποτε εβάδισε επιπολαίως,ανήρχετο και κατήρχετο τα απροσπέλαστα βουνά της Πελοποννήσου,λαμβάνων μέτρα ασφαλείας,τηρών τους κανόνας των ανταρτικών αγώνων,γνωρίζων βαθύτατα τας μεθόδους διεξαγωγής αυτών και χάρις εις τα μέτρα αυτά ουδέποτε το στρατιωτικό του τμήμα υπέστη το παραμικρόν ατύχημα
Ο Ζάρας ήτο τέρας επιμονής εις τας ενέδρας,είχεν την δύναμιν μαζι με τους άνδρας του να εφαρμόζη την ακινησίαν,την λούφαν επι 24ωρα ολόκληρα συνεχώς αναμένων το θύμα..Ο Ζάρας κατόρθωσε έτσι να εξοντώσει πολλούς ενόπλους κομμουνιστάς δια ενέδρων,δικαίως δε πρέπει να θεωρηθεί ένας απο τους πρωταγωνιστάς της νίκης στο Μωρηά κατα της ενόπλου κομμουνιστικής επαναστάσεως

ΠΗΓΗ : Ιστορία των Δραματικών γεγονότων της Πελοππονήσου,Κων/νου Καραλή,Β' Τόμος,'Α βραβείο Ακαδημείας Αθηνών


Για το ήρωα Ζάρα,γράφτηκε και το δημοτικό τραγούδι

Γεια σου Ζάρα αθάνατε--
Ανάρτηση Από τον/την greekalert στο Greek Alert τη 7/10/2012 03:49:00 μμ