[Εφημερίδα "Στόχος" - Stoxos newspaper] ΒΑΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ!


Εἶναι ἀπίστευτα ὅλα αὐτά, ἀλλὰ δυστυχῶς ἀληθινά· καὶ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ συμβαίνουν, ὅποιοι καὶ ἂν τοποθετοῦνται ἐπὶ κεφαλῆς στὸ ἀπίθανο αὐτὸ ὑπουργεῖο ἀντεθνικῆς ἀ-Παιδείας, ἐὰν δὲν ὑπάρξη καθολικὴ ἀντίδρασις!
  Στὰ νέα βιβλία τῆς γραμματικῆς Ε΄ καὶ ΣΤ΄ Δημοτικοῦ,  τὰ ὁποῖα ἐκυκλοφόρησαν τὸν Νοέμβριο τοῦ 2011, τὰ φωνήεντα ψαλιδίζονται πλέον σὲ 5,  ἀφοῦ ἀφηρέθησαν τὰ «η», «ω» καὶ «υ», ἐνῷ προσετέθη τὸ «ου»! Οἱ «ἐξαιρετικοὶ» αὐτοὶ συγγραφεῖς προσέθεσαν στὰ σύμφωνα (κρατηθῆτε!) τὰ «ντ», «μπ» καὶ «γκ», ὅπως ἐπίσης καὶ τὰ «τσ» καὶ «τζ», ἐνῷ ἀφήρεσαν τὰ «ξ» καὶ «ψ»!
  Διερωτώμεθα ποιοί εἶναι οἱ νέοι «ἀστέρες» καθηγητὲς(;) ἢ διδάσκαλοι καὶ κυρίως ποιοί τοὺς ἔδωσαν τὴν ἐντολὴ νὰ ἰσοπεδώσουν διὰ παντὸς ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ὄρθιο στὴν γλῶσσα μας.
  Ὡς πότε ἀλήθεια θὰ δροῦν ἀνεξέλεγκτοι οἱ ἐθνομηδενιστές;
  Γονεῖς καὶ διδάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι ἐπληροφορήθησαν τὸ ἀνωτέρω νέο «τρομοκρατικὸ» (ὑπονοοῦμε τὸ κράτος, τὸ ὁποῖο τρομάζει τοὺς πολῖτες του!) κτύπημα κατὰ τῆς γλώσσης μας, ἀποροῦν.
Κακῶς! Ἔπρεπε νὰ γνωρίζουν ὅτι ἐντάσσεται καὶ αὐτὸ στὰ πλαίσια τῶν σκληρῶν καὶ ἀνηλεῶν ἐπιθέσεων κατὰ τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας!
Θεωροῦμε σκόπιμο νὰ παραθέσουμε τὰ ὀνόματα ὅσων συνέγραψαν γιὰ τὰ παιδιά μας αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα (Ἔχουμε ἄλλως τε ξεκαθαρίσει ὅτι τὰ ὀνόματα τῶν γραικύλων θὰ δίδωνται στὴν δημοσιότητα!).
Τὴν «Ἀ-γραμματικὴ» λοιπόν, συνέγραψαν οἱ Μιχάλης Γεωργιαφέντης, Εἰρήνη Φιλιππάκη-Warburton(!), Γεώργιος Κοτζόγλου καὶ Μαργαρίτα Λουκᾶ.
Νὰ τοὺς χαιρώμαστε!
  Ἡ ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ἀντέδρασε ἀκαριαίως, ἐνεργοποιῶντας συλλογὴ ὑπογραφῶν (σᾶς παραπέμπουμε στὴν ἱστοσελίδα της http://ethniki-eteria.blogspot.gr) γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι, ἐφ' ὅλης τῆς ὕλης, τοῦ ἐθνικοῦ θέματος «Παιδεία»!
  Δηλώνουμε πρὸς κάθε κατεύθυνσι καὶ διαβεβαιώνουμε τὸν ἑλληνικὸ λαό, ὅτι οἱ φύλακες ἔχουν γνῶσιν καὶ ἀγρυπνοῦν!

Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος                               Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς
Ἄγγελος Κ. Βασιλειάδης               Σπυρίδων Β. Μπαλαούρας


--
Ανάρτηση Από τον/την ΣΤΟΧΟΣ στο Εφημερίδα "Στόχος" - Stoxos newspaper τη 7/17/2012 02:39:00 μμ